پرچم رومیــزی

پرچم رومیــزی

پرچم رومیزی : ابعاد 20*30

پرچم ملل و لوگوی اختصاصی / جنس ساتن درجه یک و جیر / با ریشه و دور لیزر / با پایه سنگی و استیل