چاپ روبان

 

 

 

 

 

 

چاپ روبان

صنعت چاپ روبان

همانطور که گفته شد روبان تنها برای زیبایی در بسته بندی استفاده نمی شود، بلکه روبان ها می توانند معرف مشخصات افراد باشند. این نوع از روبان اغلب برای نگه داشتن آی دی کارت ها بر روی گردن افراد استفاده می شود بنابراین باید لوگو و برند که متناسب با مشخصات افراد بر روی آن چاپ شود.

برای چاپ روبان در وهله اول نیاز به دستگاه های تخصصی است که وظیفه چاپ را به دوش می کشد و در وهله دوم جنس روبان است. برخی از بهترین جنس ها که برای چاپ روبان مناسب هستند عبارتند از ساتن و ابریشم. که این دو پارچه به راحتی برای چاپ با دستگاه تطبیق پیدا می کنند.

این روش از لحاظ صرف هزینه بسیار به صرفه است. اما عیب این روش آن است که تنوع رنگی را کاهش می دهد. یعنی در واقع برای چاپ روبان مورد نظر تنها می توان از یک رنگ به خصوص استفاده کرد. ایراد دیگری که به این روش وارد است، فراوانی ضایعات است که در واقع این ضایعات میزان بازده دستگاه را کاهش می دهد.