نما پرچــــم

گروه تبلیغاتی نما پرچم  *  بخشی از فعالیت های خود را شامل تولید و فروش انواع پرچم، چاپ روبان . چاپ پرچم، پایه پرچم، پرچم دستی، پرچم الوان، پرچم نمایشگاهی، پرچم ساحلی ، پرچم مذهبی، چاپ سیلک و هدایای تبلیغاتی . حک لیزر  معرفی می نماید.

تولید پرچم

چـاپ  و  تولید پرچم . پرچم ساحلی . لوح تقدیر

 چــــاپ و تولیــد انواع پرچـــم  و  روبان و لوح تقدیر

 

       **  کیفیت بالا  /  تحویل فوری  **

* پرچم رومیزی – تشریفات – اهتزاز و پرچم ساحلی دیجیتال و پرچم دستی *

* پرچم تبلیغاتی شرکتی  – ملل  –  مذهبی  /  پایه اروپایی و سنگ و استیل*

………………………………………………………………………..

تلفن شرکت :

981 53 888  –  877 53 888

کارشناسان فـروش :

39 57 512 0912 / 76 66 802 0919 /

توضیحات بیشتر