پرچم اهتـزاز

پرچم اهتــــزاز

پرچم اهتزاز معمولا به نیاز سازمان ها بصورت طرح های از پیش آماده و یا طرح ویژه به درخواست سازمان ها انجام می پذیرد . از نکات مهم در تولید پرچم های اهتزاز به علت قرار گیری در فضای باز استحکام پارچه و دقت در دوخت پرچم و رنگ های استفاده شده می باشد.

نمونه های بیشتر در کانال تلگرامی ما :  Telegram.me/nama_parcham

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

اهتزاز چاپ دیجیتال

پرچم اهتزاز

اهتزاز الوان چاپ سیلک

پرچم اهتزاز ایران

پرچم اهتزاز ایران

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز الوان

AYzO

ابعاد استاندارد پرچم اهتزاز ایران

افقـــــــــی :

70*120  /  80*140   /  90*150

100*170  /  120*210  /  140*240

2*3  / 3*5 / و …

عمــــــودی :

1*2  تـــا   1*8

2*1/5  تــــا  9*1/5

2*75  تــــا   7*75