پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

پرچم اهتـزاز

پرچم اهتزاز معمولا به نیاز سازمان ها بصورت طرح های از پیش آماده و یا طرح ویژه به درخواست سازمان ها انجام می پذیرد . از نکات مهم در تولید پرچم های اهتزاز به علت قرار گیری در فضای باز استحکام پارچه و دقت در دوخت پرچم و رنگ های استفاده شده می باشد.

نمونه های بیشتر در کانال تلگرامی ما :https://Telegram.me/nama_parcham

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز

پرچم اهتزاز ایران

پرچم اهتزاز

ابعاد استاندارد پرچم اهتزاز ایران

افقـی :

70*120  /  80*140   /  90*150

100*170  /  120*210  /  140*240

2*3  / 3*5 / و …

عمودی :

1*2  تـــا   1*8

2*1/5  تــــا  9*1/5

2*75  تــــا   7*75