پرچم تشریفات

پرچم تشریفات

پرچم تشریفات معمولا در سالن های کارمندان و مدیران استفاده شده که جلال و شکوه خاصی را به دکوراسیون داخلی محیط داده و امروزه حتی در شرکت ها ی کوچک نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

پرچم تشریفاتی

پرچم تشریفات

پرچم تشریفات

پرچم تشریفات : ابعاد 150*90 /

پرچم ملل و لوگوی اختصاصی /

جنس ساتن درجه یک و جیر /

با پایه پنجه شیری و خورشیدی