قیمت پایه پرچم

موضوع

 • پایه سنگی رومیزی
 • پایه استیل رو میزی
 • پایه پولکی رومیزی
 • پایه L رومیزی
 • پایه T دوبل رومیزی
 • پایه استیل رومیزی دوبل
 • پایه پلاستیکی رومیزی
 • پایه پنجه شیری
 • پایه خورشیدی
 • پایه کروم تخت
 • پایه گرانولی با میله کامل
پایه پرچم

قیمت واحد (تومان)

 • 50،000
 • 65،000
 • 50،000
 • 55،000
 • 60،000
 • 70،000
 • 65،000
 • 480،000
 • 580،000
 • 650،000
 • 650،000
پایه پرچم

حداقل با تیراژ

 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
پایه پرچم

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند