قیمت پرچم رومیزی

موضوع

 • پرچم رو میزی دورو ریشه با پایه سنگی
 • پرچم رو میزی دورو ریشه با پایه استیل
 • پرچم رومیزی دورو بدون ریشه با پایه پولکی
 • پرچم رومیزی دورو باریشه با پایه پلاستیکی
 • پرچم رومیزی دورو بدون ریشه با پایه پلاستیکی
 • پرچم رومیزی با پایه ال
 • پرچم رومیزی با پایه T
پرچم رومیزی

قیمت واحد (تومان)

 • 95000
 • 110،000
 • 95،000
 • 110،000
 • 110،000
 • 95،000
 • 130،000
پرچم رومیزی

حداقل با تیراژ

 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
پرچم رومیزی

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند