قیمت چاپ روبان

موضوع

 • چاپ ربان برحسب متر13 میل
 • چاپ ربان برحسب متر25 میل
 • چاپ ربان برحسب متر13 میل چاپ سفید و طلاکوب
 • چاپ ربان برحسب متر25 میل چاپ سفید و طلاکوب
 • بند آویز گردنی
ربان

قیمت واحد (تومان)

 • 2،400،000
 • 2،800،000
 • 3،200،000
 • 3،400،000
 • 47،000
ربان

حداقل با تیراژ

 • 500-1000 متر
 • 500-1000 متر
 • 500-1000 متر
 • 500-1000 متر
 • 100عدد
ربان

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند