پاپ آپ

استند پاپ

استند پاپ آپ

انواع مختـلفی از پاپ آپ وجود دارند که بسته به شرایط خاص غرفه آرایی شما و متـراژ غرفه می توانید از آن استفاده کنید. ضمنا شما می توانید با ترکیب انواع مختلف پاپ آپ با یکدیگـر، با سلیقـه خـود  و  نحـوه طراحی غرفه ای که در نظر دارید جلـوه خاصی به محیـط خـود بدهید.

انواع پاپ آپ عبارتند از: 

 – استند پاپ اپ Popup 2×3
 – استند پاپ اپ Popup 3×3
– استند پاپ اپ Popup 4×3
– استند پاپ اپ Popup 5×3
– استند پاپ اپ Popup 6×3
– استند پاپ اپ Popup 4×4
– استند پاپ اپ Popup 5×4
– استند پاپ اپ Popup 6×4
Telegram.me/nama_parcham : کانال تلگرامی

یک دیدگاه

Call Now Button
پشتیبانی نما پرچم
ارسال به مدیریت