پایه پرچم

انواع پایه پرچم

پایه پرچم تشریفات – پایه خورشیدی

پایه پرچم در دو نوع از پرچم رومیزی و پرچم تشریفات کاربرد دارد. پایه پرچم باید از جنس مستحکم و کیفیت خوب برخوردار باشد. نما پرچم تولید کننده پایه های پرچم با کیفیت و متنوع می باشد.
خورشیدی

پایه پرچم تشریفات مدل خورشیدی

پایه پرچم تشریفات – پایه پنجه شیری

پایه پرچم تشریفات مدل پنجه شیری

پایه پرچم تشریفات مدل پنجه شیری

پایه پرچم رومیزی – پایه سنگی، خاتم،استیل

انواع پایه پرچم رومیزی

انواع پایه پرچم رومیزی

پایه پرچم رومیزی

پایه پرچم رومیزی

نمونه های بیشتر در کانال تلگرامی ما :  Telegram.me/namaparcham

یک دیدگاه

Call Now Button