چـاپ پارچـه

چاپ بر روی انـــواع پــــارچه

جهت : انواع تی شرت ، کوسن، رو تختی کودک، کلاه ، شال و …

تعداد تک پذیرفته نمی شود .

چاپ روی کوسن و بالشتک

چاپ روی کوسن و بالشتک

چاپ روی کوسن و بالشتک

چاپ روی کوسن و بالشتک

رو تختی کودک

رو تختی کودک

رو تختی کودک

رو تختی کودک

چاپ تی شرت

تی شرت تبلیغاتی

چاپ تی شرت

تیشرت تبلیغاتی

کاور تبلیغاتی

چاپ روی کاور

چاپ پارچه

چاپ روی پارچه

چاپ روی کلاه

کلاه تبلیغاتی

یک دیدگاه

Call Now Button
پشتیبانی نما پرچم
ارسال به مدیریت