چاپ پرچم

لیست قیمت پرچم

پرچم رومیزی

قیمت پرچم رومیزی

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • پرچم رو میزی دورو ریشه با پایه سنگی
 • پرچم رو میزی دورو ریشه با پایه استیل
 • پرچم رومیزی دورو بدون ریشه با پایه پولکی
 • پرچم رومیزی دورو باریشه با پایه پلاستیکی
 • پرچم رومیزی دورو بدون ریشه با پایه پلاستیکی
 • پرچم رومیزی با پایه ال
 • پرچم رومیزی با پایه T
پرچم رومیزی

قیمت واحد (تومان)

 • 95000
 • 110،000
 • 95،000
 • 110،000
 • 110،000
 • 95،000
 • 130،000
پرچم رومیزی

حداقل با تیراژ

 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
پرچم رومیزی

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

قیمت پرچم تشریفات

قیمت پرچم تبلیغاتی ایستاده

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • پرچم تشریفات دورو ریشه دار پایه پنجه شیری
 • پرچم تشریفات دورو ریشه دارپایه خورشیدی
 • پرچم تشریفات دورو ریشه دار پایه کروم
 • پرچم تشریفات لمینت یکرو بدون ریشه پنجه شیری
 • پرچم تشریفات لمینت یکرو بدون ریشه پایه خورشیدی
 • پرچم تشریفات لمینت یکرو بدون ریشه پایه کروم
 • پرچم تشریفات لمینت یکرو با ریشه پنجه شیری
 • پرچم تشریفات لمینت یکرو با ریشه پایه خورشیدی
 • پرچم تشریفات لمینت یکرو با ریشه پایه کروم
 • پرچم تشریفات جیر
پرچم تشریفات

قیمت واحد (تومان)

 • 950،000
 • 1،100،000
 • 1،300،000
 • 950،000
 • 1،100،000
 • 1،300،000
 • 9،800،000
 • 1،100،000
 • 1،400،000
 • 2،900،000
پرچم تشریفات

حداقل با تیراژ

 • 1 عدد
 • 1عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
پرچم تشریفات

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

قیمت پرچم ساحلی

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • پرچم ساحلی ساتن دورو با پایه گرانولی
 • پرچم ساحلی فلامنت دورو با پایه گرانولی
 • پرچم ساحلی ساتن دورو بدون پایه
 • پرچم ساحلی فلامنت دورو بدون پایه
پرچم ساحلی

قیمت واحد (تومان)

 • 1،100،000
 • 1،300،000
 • 600،000
 • 700،000
پرچم ساحلی

حداقل با تیراژ

 • 1 عدد
 • 1عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
پرچم ساحلی

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

قیمت چاپ روبان

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • چاپ ربان برحسب متر13 میل
 • چاپ ربان برحسب متر25 میل
 • چاپ ربان برحسب متر13 میل چاپ سفید و طلاکوب
 • چاپ ربان برحسب متر25 میل چاپ سفید و طلاکوب
 • بند آویز گردنی
ربان

قیمت واحد (تومان)

 • 2،400،000
 • 2،800،000
 • 3،200،000
 • 3،400،000
 • 47،000
ربان

حداقل با تیراژ

 • 500-1000 متر
 • 500-1000 متر
 • 500-1000 متر
 • 500-1000 متر
 • 100عدد
ربان

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

پایه پرچم

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • پایه سنگی رومیزی
 • پایه استیل رو میزی
 • پایه پولکی رومیزی
 • پایه L رومیزی
 • پایه T دوبل رومیزی
 • پایه استیل رومیزی دوبل
 • پایه پلاستیکی رومیزی
 • پایه پنجه شیری
 • پایه خورشیدی
 • پایه کروم تخت
 • پایه گرانولی با میله کامل
پایه پرچم

قیمت واحد (تومان)

 • 50،000
 • 65،000
 • 50،000
 • 55،000
 • 60،000
 • 70،000
 • 65،000
 • 480،000
 • 580،000
 • 650،000
 • 650،000
پایه پرچم

حداقل با تیراژ

 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
 • 1 عدد
پایه پرچم

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

قیمت پرچم خودرویی

موضوع

 • پرچم خودرویی ساتن براق تک رنگ
 • پرچم خودرویی ساتن دیجیتال رنگی
 • پایه خودرویی دوکاره
پرچم خودرویی

قیمت واحد (تومان)

 • 10،000
 • 20،000
 • 5000
پرچم خودرویی

حداقل با تیراژ

 • 500 عدد
 • 100 عدد
 • 500 عدد
پرچم خودرویی

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

قیمت چاپ ریسه ، حمایل ، سربند ، بج سینه

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • ریسه رنگی-متری
 • ریسه لوگو اختصاصی
 • حمایل مخمل گلدوزی لوگو
 • سربند اختصاصی رنگی
 • بج سینه اختصاصی لوگو
نماپرچم

قیمت واحد (تومان)

 • 10،000
 • 15000
 • 200،000
 • 8000
 • 85000
نماپرچم

حداقل با تیراژ

 • 300 متر
 • 300 متر
 • 10 عدد
 • 100 عدد
 • 10 عدد
نماپرچم

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

لیست قیمت پرچم دستی و کاغذی

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • پرچم دستی کاغذی 2رو a5
 • پرچم دستی کاغذی 2رو a4
پرچم دستی و کاغذی

قیمت واحد (تومان)

 • 3000
 • 4500
پرچم دستی و کاغذی

حداقل با تیراژ

 • 1000 عدد
 • 1000 عدد
پرچم دستی و کاغذی

این قیمتها نسبت به تیراژ و نوسانات بازار متغیر میباشند

قیمت چاپ هدایای تبلیغاتی

برای مشاهده بهتر جداول قیمت به صورت رایانه ای دیده شود(ویژه موبایل)

موضوع

 • کلاه با لوگو اختصاصی
 • کلاه فومی
 • کلاه مقوایی با چاپ لوگو
 • تی شرت یقه دار با حک لوگو تک رنگ
 • شال گردن ساتن با لوگوی اختصاصی
 • خودکار تبلیغاتی با حک لوگو درجه بی
 • ماگ سرامیکی
 • ماگ یخی
 • آفتابگیر با چاپ تکرنگ
هدایای تبلیغاتی

قیمت واحد (تومان)

 • 85،000
 • 7000
 • 6500
 • 350،000
 • 80،000
 • 10،000
 • 85،000
 • 65،000
 • 48،000
هدایای تبلیغاتی

حداقل با تیراژ

 • 200 عدد
 • 100 عدد
 • 800 عدد
 • 50 عدد
 • 200 عدد
 • 500 عدد
 • 50 عدد
 • 200 عدد
 • 1000 عدد
هدایای تبلیغاتی

قیمت پرچم خودرو

یکی از مهمترین پرچم ها در تشریفات مذهبی ، انتخابات ، تبلیغات و… کلیه ایونت هایی که نیاز به تشریفات دارند پرچم خودرو است . پرچم خودرو یکی از کوچکترین پرچم های پایه دار میباشد  که بسیار سبک و البته از مقاومت بالایی برخوردار است  . جهت خرید پرچم خودرو کلیه محاسبات موقعیت پرچم  و مقاومت پایه باید با دقت انجام گردد . تیم تبلیغاتی نما پرچم با بیش از ده ها طرح پرچم خودرو در خدمت شماست . طرح های پرچم خودرو ویژه ماه محرم و مناسبت های مذهبی ، پرچم خودرو انتخاباتی و تشریفات مختلف در کلیه ابعاد سفارشی و چاپ دلخواه مشتری  با پایه های مختلف تولید و عرضه میشود . هر گونه تیراژ پذیرفته میشود و در کمترین بازه زمانی کاری تحویل مشتری خواهد گردید . جهت مشاوره و خرید پرچم خودرو و  پایه پرچم خودرو با کارشناسان نما پرچم تماس حاصل نمایید .

فاکتورهای مهم قیمت تولید پرچم

نوسان قیمت بازار مخصوصا در سال های اخیر تنها دلایل لازم برای ما نیست  در خصوص محصولاتی که به صورت عمده تولید میشوندحال چه این قیمت تولید پرچم یا هر محصول دیگری باید از برخی فاکتورهای فروش عبور کنند تا قیمت نهایی مشخص شود.  فاکتورهایی از قبیل :

 • تیراژ خرید پرچم توسط مشتری
 • ابعاد و اندازه ها پرچم
 • نوع پرچم ( پرچم تبلیغاتی ، رومیزی ، تشریفاتی ، اهتزاز ، ساحلی و….. هزینه ها متفاوتی با هم دارند   )
 • جنس پارچه پرچم ، پایه میل پرچم  و نوع چاپ روی پرچم
درباره پرچم اهتزاز بیشتر بدانید

لیست قیمت پرچم رومیزی

پرچم رومیزی مروز در کلیه صنفهای تجاری  و ساختمان ها اداری دیده میشود . از ارگان های نظامی گرفته تا کلیه صنفهای تجاری کوچک و بزرگ  و کارخانجات معتبر تا برندهای برتر همگی نیاز به ابزاری برای با کلاس دیده شدن در مقابل مشتریان و مراجعه  کنندگان و بازرسان و…. دارند . از این رو ما به دنبال بهترین ابزار برای بالا بردن اعتبار کاری یک دفتر میگردیم که با پرچم های رومیزی روبرو میشویم . هر دفتر کار  امروزه یک یا چند پرچم رومیزی روی میز و سکوها ، لاوی و….  وجود دارد  . پرچم های رومیزی میتوانند پرچم هر کشور و با پرچمی مربوط به کشور مرتبط با مراجعه کنندگان باشد که هم نشانه اعتبار و هم  یک نشان احترام از ما به دیگر ان است

 • با پرچم رومیزی  تبلیغات ما بهتر  و با کلاس تر  دیده میشود
 •  قیمت هر پرچم رومیزی در مقابله با عمر مفید و تاثیری که در تبلیغات دارد ناچیز است
 • پرچم رومیزی همیشه در بهترین  موقعیت دید یک دفتر قرار میگیرد و بدون شک در برندینگ تاثیر بسیار مفیدی خواهد داشت
درباره پرچم رومیزی بیشتر بدانید

لیست قیمت پرچم مذهبی

پرچم های مذهبی پرچم هایی هستند که در مراسمات و بزرگداشت های بزرگان دینی برگزار میشوند  . در کشور ما نیز مراسماتی از قبیل مراسمات دینی اسلام ، مسیحی ، زرتشتی و…. برگزار میشود ه بیشتر مراسمات متعلق به مراسمات مسلمین از جمله مراسمات پیروان مذهب تشیع میباشد .  نماپرچم در تولید پرچم های مذهبی زیر شما را همراهی خواهد کرد

 • تولید پرچم عاشورا با تم های زیبا
 • تولید پرچم مسلم ابن عقیل
 • تولید پرچم علمدار کربلا
 • تولید پرچم فاطمه الزهرا جهت مراسمات ایام فاطمیه
 • تولید پرچم حضرت علی اکبر بن حسین مخصوص عاشورا
 • تولید پرچم حضرت علی اصغر مخصوص عاشورا

قیمت پرچم اهتزاز

بهترین لیست قیمت پرچم اهتزاز را از نما پرچم بخواهید . پرچم های اهتزاز پرچم هایی نمادین هستند که در گذشته شاید از دیدن آن وحشت میکردید . در هر فیلم و سریال جنگی  اگر مشاهده کنید . در گذشته اولین نمادی که از لشگرهای در مقابل هم دیده میشد پرچم های اهتزاز بود . در واقع پرچم اهتزاز را نمیتوان گفت که چه طرحی دارند چرا که پرچم اهتزاز یک کشور با کشور دیگر متفاوت است . مثلا مکن است  قیمت پرچم اهتزاز ایران از قیمت پرچم اهتزاز روسیه گرانتر باشد اما هر دو یک سایز داشته باشند .  ( جهت استعلام دقیق این پرچم ها با نما پرچم تماس بگیرید )  همچنین نمیتوان گفت که در تولید پرچم اهتزاز دقیقا از چه پروسه ای پیروی میکنند اما در هر حال میتوانند یک نشان کاملا متفاوت از یک قوم ، لشگر ، فرهنگ و تمدن باشد  . قیمت پرچم اهتزاز به عوامل زیر بستگی دارد

 • ابعاد و شلوغی طرح پرچم کشور
 • ابعاد پرچم  و طرح برش پرچم
 • انتخاب پایه توسط مشتری که موجب تغییر قیمت نهایی میشود
 • تعداد خرید مشتری در قالب تیراژ ( قیمت پرچم به صورت تکی ارائه نمیشود  )
 • و همچنین جنس پارچه پرچم که انتخاب آن به عهده مشتری میباشد
درباره پرچم اهتزاز بیشتر بدانید

قیمت ریسه پرچم

در مراسماتی مثل نیمه شعبان ، راهپیماییهای 22 بهمن و…. از دسته مراسمات مرسوم است که پرچم هایی جهت به نمایش گذاشتن آمادگی اهالی محل و… در اجرای مراسم  در کوچه پس کوچه ها  و مراکز عمومی ، آموزش پرورش و.. دیده میشود این پرچم های پرچم ریسه ای میباشند .

 • پرچم ریسه ای همیشه به صورت چند تایی در کنار هم استفاده میشوند .
 • پرچمهای ریسه ای پرچمهایی هستند که در تولید عمده ارزان قیمت ترین پرچم های تبلیغاتی بشمار میروند
 • طرح ها و رنگ های پرچم ریسه ای کاملا متنوع میباشد و میتوان از آن در کلیه مراسمات تشریفاتی استفاده کرد .
 • قیمت پرچم ریسه ای نیز بسته به جنس ، تعداد پرچم درخواستی  و طرح چاپ و لوگوی شما دارد
درباره ریسه پرچم بیشتر بدانید

لیست قیمت ریسه پرچم

قیمت پرچم ساحلی

پرچم های ساحلی پرچم هایی پر کاربرد در محیط های مختلف میباشند که محدودیتی برای محیط برای آنها نیست . این پرچم ها که با طرح های پرچم قطره ای ، پرچم بادبانی و پرچم های ساحلی تولید میشوند زیباتر از پرچم های اهتزاز و سایر پرچم های ایستاده هستند .  قیمت پرچم ساحلی به موارد زیر بستگی دارد

 • بسته به طرح پرچم بین پرچم بادبانی ، قطره ای و ساحلی معمولی
 • ابعاد پرچم مخصوصا ارتفاع که بین 60 تا 150 میباشد
 • رنگ پرچم  و طرح چاپ پرچم که از اهمیت بالایی برخوردار میباشد
 • تعدد سفارش مشتری که از مهمترین فاکتور تعیین کننده قیمت نهایی پرچم میباشد

لیست قیمت پرچم ساحلی

قیمت پایه پرچم

پایه  پرچم ها خود از عناصر مهم تعیین کننده قیمت نهایی پرچم میباشند . پایه  پرچم میتواند از متریال استیل ، سنگ و برنج تولید شود . ارتفاع پایه پرچم  وقطر آن   بر حسب سلیقه مشتری ، استاندارد پرچم ها از قبیل موقعیت و طرح پرچم  تعیین میشود . کلیه پرچم های رومیزی ، رومیزی تشریفاتی ، تشریفاتی ایستاده ، پرچم های مذهبی ، پرچم های ساحلی   و بادبانی و قطره ای و کلیه پرچم های ایستاده دیگر همگی نیاز به یک پایه پرچم مناسب  و استاندارد دارند .

ارزانترین پایه پرچم چیست ؟

ارزانترین پایه پرچم پایه های چوبی مخصوص پرچم دستی میباشند

کدام پرچم تبلیغاتی نیاز به پایه ندارد  ؟

در بحث قیمت پرچم میتوانید از یک نوع پرچم گزینه پایه را حذف کنید . ریسه پرچم تنها پرچمی است که نیاز به پایه ندارد . این پرچم های به صورت آویز و سری در مراسمات رسمی ، همایش ها ، سمینارها ، مناسبت های کشوری و…. مانند 22 بهمن و نیمه شعبان  و مراسمات تجلیل از هنرمندان و ورزشکاران و نابغه ها و…. کاربرد دارند

قیمت پرچم دستی

پرچم های کاغذی یا همان پرچم دستی پرچم هایی هستند بسیار سبک که حتی کودکان 3 ساله هم میتوانند به راحتی آن را حمل کنند . در راهپیمایی های دهه فجر انواع پرچم های دستی را دیده ایم . همچنین در تشریفات قهرمانی و مدال آوران کشور ، نیمه شعبان ، روز قدس ، عید نوروز و…..کاربرد پرچم دستی به چشم میخورد . برای خرید و استعلام قیمت پرچم دستی نکاتی همچون  حجم خرید ، کیفیت پرچم ، جنس پایه پرچم ، ابعاد پرچم و سادگی طرح روی پرچم را در نظر بگیرید . اما در هر صورت اگر حجم خرید بالا باشد تخفیف بسیار خوبی در خرید پرچم دستی از نما پرچم خواهید داشت . بهترین قیمت پرچم  کاغذی را از ما بخواهید

قیمت پایه پرچم رومیزی

خرید عمده پرچم رومیزی را با تنوع بالای پایه پرچم تجربه کنید . در گذشته کلیه پرچم های رومیزی از سنگ بود اما اکنون انواع پایه پرچم استیل و برنجی  توسط نما پرچم تامین میشود . در شرکت ، اداره جات ، کارخانجات بزرگ یا حتی یک کارگاه کوچک اگر قصد بکارگیری از پرچم رومیزی را دارید به زیبایی ظاهری آن فکر کنید چرا که پرچم رومیزی دید مستقیم مراجعه کننده را به همراه دارد . بنابرین در نگاه اول بهتر دیده شوید . جهت استعلام قیمت پایه پرچم رومیزی همین حالا با ما تماس بگیرید .

قیمت پایه پرچم تشریفات

گاهی اوقات نیمی از ارزش قیمت پرچم تشریفات را طرح پایه آن تعیین میکند . این پایه ها به حدی محبوب  هستند که اگر شما قصد خرید پرچم تشریفات داشته باشید از شما میپرسند پرچم پایه خورشیدی میخواهید یا پنجه شیری ؟ حال که تا این حد این پایه های در یک فروشگاه پرچم تاثیرگذار است شما باید بک تولید کننده اصلی پایه پرچم را پیدا کنید . نما پرچم تولید کننده و تامین کننده بهترین پایه های پرچم در تهران میباشد . از جاهای دیگر قیمت بگیرید و بعد به نما پرچم مراجعه کنید و قیمت ها را با هم مقایسه کنید تا به خدمات ارزنده ما ایمان بیاورید .

قیمت پرچم بزرگ

برای خرید یا سفارش چاپ پرچم های بزرگ از استاندادرهای ابعادی خارج خواهیم شد . بدین جهت تخمین قیمت پرچم برای مشتری ساده نخواهد بود . نما پرچم ابعاد و اندازه ها و طرح دلخواه مشتری را محاسبه میکند و نسبت به پارچه مصرفی ،  حجم چاپ ، ارتفاع پایه ( ویژه پرچم های ایستاده  ) و  تعداد سفارش مشتری  قیمت پرچم بزرگ محاسبه میگردد  و نهایتا طی یک ساعت کاری قیمت دقیق اعلام میشود .  پرچم های بزرگ عبارتند از دسته پرچم های ساحلی ، تیکه دوزی ، ابر پرچم  و  پرچم های اهتزاز

قیمت پرچم ایران

 از آنجایی که خرید پرچم با چاپ ایران از بیشترین آمار فروش ما در چاپ پرچم است در مجموعه ما پرچم های ایران چاپ استاندارد دارند  و کلی طرح های آماده این پرچم ها برای خرید در نما پرچم موجود میباشد .  به نوعی در تمامی مناسبت ها بجز مناسبت های مذهبی از پرچم ایران در تشریفات استفاده میگردد .  برای خرید پرچم ایران در مدل های زیر میتوانید با نما پرچم در ارتباط باشید  و در بیش از 100 طرح آماده با بهترین قیمت پرچم ایران مورد نظر خود را در هر تیراژی سفارش دهید .

پرچم ایران تشریفاتی

پرچم ایران اهتزاز

پرچم ایران ریسه ای

پرچم ایران ساحلی

ابر پرچم ایران

پرچم ایران رومیزی

قیمت پرچم تبلیغاتی

ما 3 نوع پرچم چاپ  میکنیم . دسته اول پرچم مناسبتی ، دسته دوم پرچم های ارگانی ( که نشان دهنده موقعیت یک ارگان است  ) و دسته سوم پرچم تبلیغاتی است  . پرچم تبلیغاتی و مناسبتی بیشترین پرچم های مصرفی در کشور هستند که بین این دو نیز پرچم تبلیغاتی همیشه آمار چاپ بیشتری دارد . قیمت پرچم تبلیغاتی بر اساس نوع پرچم ، چاپ اختصاصی مشتری و ابعاد پرچم است . به جهت تبلیغاتی بودن پرچم نیاز اساسی به مشاوره چاپ دارید و میتوانید خیلی راحت تنها با یک تماس قیمت پرچم تبلیغاتی مورد نظر خود را از مجموعه نما پرچم استعلام بگیرید .

مرکز فروش پرچم در تهران

بهترین لیست قیمت پرچم را از مرکز فروش پرچم نما پرچم بخواهید . در نما پرچم متخصصین طراح پرچم هر آنچه مورد نیاز شماست را در قالب تبلیغات و سایر کاربردهایی که از پرچم در نظر دارید در اختیار شما قرار خواهد داد . کلیه پرچم های زیر محصولاتی هستند که ما از طراحی تا تولید و بسته بندی و ارسال ارائه میکنیم

تولید پرچم اهتزاز

تولید پرچم رومیزی

تولید پرچم مذهبی

تولید پرچم تشریفات

تولید پرچم ساحلی

تولید پرچم کاغذی

تولید پرچم مخروطی

تولید پرچم یادبود

تولید پرچم دستی

فاکتورهای مهم در قیمت فروش پرچم

دوستان عزیزی که گلایه از نوسان قیمت های پرچم  و ثابت نبودن نرخ طرح های پرچم دارند به این نکته توجه کنند که فاکتورهای قیمت فروش پرچم ثابت نیستند و همین گزینه موجب میشود تا ما از درج قیمت پرچم در سایت معذور باشیم . از این رو ما فاکتورهای تاثیر گذار قیمت چاپ و تولید پرچم های مناسبتی و تبلیغاتی را  برای شما عزیزان بازگو میکنیم تا در محاسبه قیت ها دقیق تر باشید و بر حسب این فاکتورها از ما استعلام قیمت بگیرید

 • اولین فاکتور فروش پرچم طرح پرچم است که ابعاد استاندارد را در اختیار ما قرار میدهد
 • چاپ پرچم بر اساس نوع پرچم  و شلوغی و نوع چاپ روی پارچه فاکتور دیگریست که در فروش پرچم حائز اهمیت است
 • نوع پایه پرچم میتواند پایه سنگی ، پایه فلزی استیل ، پایه پنجه شیری  و پایه خورشیدی باشد که هر کدام قیمت های خودش را دارد
 • ارتفاع پرچم نیز میتواند گذشته از ارتفاع استاندارد به میل مشتری متغیر باشد که در این بین تغییرات قیمت پرچم نیز دیده میشود
 • نوع چاپ روی پارچه پرچم همچنین میتواند گزینه تاثیرگذاری در قیمت باشد
 • نوع برش پارچه و جنس پارچه نیز گزینه ای حائز اهمیت در قیمت فروش پرچمها میباشد
 • و در نهایت نوسان قیمت بازار فاکتوری بسیار مهم است که بایستی نسبت به آن حساس باشیم

فاکتورهای تعیین کننده قیمت پرچم تبلیغاتی

ما در هر صنفی که باشیم یکی از مهمترین مسائل مشکل سازی که بدون تردید با آن مواجه خواهیم شد افت قدرت تبلیغات ماست  . این بدین معنی نیست که تبیلغاتی که تا کنون داشته ایم نادرست بوده است  . در واقع ما در حال صحبت کردن میدان رقابتی هستیم که روز به روز تنگ تر میشود و کار ما را دشوارتر کرده است . اما  پرچم تبلیغاتی درهر حال یک سرمایه بینظیر برای برندینگ شما خواهد بود  و بر خلاف آنچه که برخی افراد سودجو تبلیغ میکنند فاکتورهای تعیین کننده قیمت پرچم تبلیغاتی زیاد پیچیده نیست

کیفیت طرح چاپ روی پرچم

ابعاد پرچم نسبت به حجم مورد نیاز برای چاپ مشتری

نوع پارچه مد نظر مشتری

جنس متریال پایه پرچم  و طول آن

چرا قیمت پرچم تبلیغات حائر اهمیت است ؟

بدون شک پرچم تبلیغاتی شامل کلیه پرچم های رومیزی ، اهتزاز ، ساحلی ، تشریفات ، پرچم های مذهبی و….. هر گونه پرچم دیگری که بستر خوبی برای تبلیغات باشد میشود . از این رو قیمت آن بنا بر برخی فاکتورهای فروش از اهمیت خاصی برخوردار میباشد . فاکتورهایی همچون :

ابعاد پرچم تبلیغاتی

تعداد خرید پرچم تبلیغاتی

سرمایه اولیه مشتری

کیفیت پارچه و میل پرچم تبلیغاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *